Dubbelwanding Schoorsteensysteem

Vaak bent u met het uitkiezen van een rookkanaal genoodzaakt bepaalde restricties in acht te nemen. Daarom is het belangrijk dat u, voordat u zich oriënteert, weet waar u de haard in de kamer wilt gaan plaatsen. Maar ook of er nog een lastige bocht in het kanaal overbrugd moet worden. En natuurlijk wilt u naast alle functionele eisen ook een kwalitatief goed kanaal waar u lang plezier van heeft. Het HLX 2000 kanaal van Helex biedt uitkomst. Het is een dubbelwandig geïsoleerd rookgasafvoersysteem met een zeer breed toepassingsgebied en geschikt voor houtgas- en olie-gestookte toestellen.

Alle elementen (zoals bijvoorbeeld de pijpsegmenten en bochten) zijn goed geïsoleerd. De isolatie bestaat uit anorganisch materiaal, dat zelfs onder zware omstandigheden niet inklinkt. Door de isolatie wordt een optimale trek gewaarborgd en tegelijkertijd een minimale roet aanslag aan de binnenzijde van het kanaal veroorzaakt. Hoe beter de isolatie, hoe beter het schoorsteenkanaal op temperatuur blijft en hoe beter de prestaties van het toestel zijn. Het kanaal is gefabriceerd van zware kwaliteit austentisch RVS. Zowel het binnen- als het buitenkanaal zijn kops gelast over de volledige lengte van het kanaal. Dat betekent in de praktijk een hoge corrosievastheid. Deze manier van lassen en het gebruik van een bajonetsluiting maakt het kanaal constructief zeer sterk in vergelijking met andere kanalen.

Compleet en snel klaar.

Wanneer u een kanaal aanschaft is het logisch dat u ook klaar wilt zijn, en niet nog vele additionele onderdelen moet kopen.Het HLX 2000 kanaal wordt dan ook als complete systeem geleverd en kan bovendien heel makkelijk en dus snel gemonteerd worden. De onderdelen schoorsteenelementen, bochten, T-stukken en hulpstukken zijn bovendien voorzien van een degelijke RVS-316 binnenpijp. De installatie is gemakkelijk doordat u de delen eenvoudigweg in elkaar kunt ‘klikken’. De elementen worden onderling bevestigd door 1/6e draaibeweging te maken. Om het element definitief vast te maken kunt u volstaan met gebruik van een (bijgeleverde) klemband.

Technische pluspunten.

– De buitenmantel en de binnenmantel zijn met elkaar verbonden door middel van een bajonetsluiting. De binnenpijp kan vrij uitzetten ten gevolg van    temperatuurswisselingen.

– Het HLX 2000 kanaal is leverbaar in veel verschillende binnendiameters, namelijk; 125, 150, 180, 200, 250 en 300mm.

– Toepasbaar bij temperaturen van 600° continu en 1000° gedurende kortere tijd.

Multifunctionele beugel.

Indien het HLX2000 kanaal voor de diameters 125-150-180- 200 en 250 van een omkokering moet worden voorzien, dit is bijna altijd het geval, bewijst de multifunctionele beugel haar onmisbaarheid. Met deze unieke beugel wordt het kanaal gemonteerd, maar tegelijkertijd vormt deze beugel de basis voor de omkokering van brandvrij plaatmateriaal.

Deze beugel is ook te gebruiken als:

– Verdiepings-ondersteuning

– Dakondersteuning

– Dragende muurbeugel

Voorschriften TNO-keur EN CE-keur.

Bij de installatie van het HLX2000 schoorsteensysteem zijn de bepalingen uit het Bouwbesluit van toepassing. In het Bouwbesluit wordt verwezen naar de voorschriften NEN 1087 en NEN 2757. Het HLX2000 is TNO-gekeurd volgens NEN 6062. Tevens is het kanaalsysteem voorzien van het CE keurmerk volgens EN 1856-1:2003-06. Het HLX2000 is opgenomen in het officiële register (lijst kwaliteitsverklaring) van producten die volledig voldoen aan het Bouwbesluit. Kortom het Helex HLX2000 systeem biedt u gewaarborgde kwaliteit.

Tien jaar garantie.

Op grond van bovenstaande verleent Helex daarom 10 jaar garantie op het HLX2000 rookgasafvoersysteem, mits aan de installatievoorschriften is voldaan.

Kanaalverloop en binnendiameter.

Rookkanalen voor natuurlijke afvoer van verbrandingsgassen zoals bij openhaarden en kachels, moeten zoveel mogelijk een vertikaal verloop hebben. Bij noodzakelijke verslepingen dient men bij voorkeur maximaal (2 x) een versleping van 30° toe te passen. Indien dit niet mogelijk is, kan een versleping van maximaal (1 x) 45° toegepast worden. Verslepingen groter dan 45° zijn absoluut af te raden. De binnendiameter van het schoorsteenkanaal moet overeen komen met de opgave van de fabrikant/leverancier van het stooktoestel. Deze binnendiameter mag in geen geval kleiner zijn dan de aansluitmaat van het stooktoestel. De hoogte van het schoorsteenkanaal zal afhankelijk zijn van de constructie van het gebouw waarin het kanaal wordt geplaatst. De minimum toelaatbare hoogte voor een kanaal, gerekend vanaf de bovenkant van het stooktoestel, is ± 3 meter. Alle af-voerkanalen dienen afwaterend gemonteerd te worden, dit i.v.m. mogelijke condens-vorming. Let op de montagerichting.

Schoorsteenuitmondingen.

De schoorsteen moet op een zodanige plaats van het dak uitmonden, dat de goede werking ervan niet door het dak wordt belemmerd. Indien de dakhelling 23° of kleiner is, is de hoogte (h) van de uitmonding 0,5 m boven dakvlak.

Brandveiligheid.

Als wanden van de omkokering, mogen alleen ontbrandbare materialen, zoals Promatect 12 mm (volgens NEN 3881) worden toegepast. De omkokering moet bij de woning met houten vloeren en/of daken in zijn geheel doorlopen en mag niet per verdieping worden onderbroken. Bij vloeren van beton mag de omkokering worden onderbroken, echter niet zodanig dat de brandwerendheid nadelig wordt beïnvloed. Brandbare materialen mogen niet dichter dan 50 mm van de buitenwand van het – 23° h≥ (0,5 +(0,16x 1° )) x a schoorsteenkanaal worden aangebracht. Vul nooit de ruimte tussen het schoorsteenkanaal en de omkokering op met isolatiemateriaal. Voorkom bij montage dat kanaalverbindingen binnen de vloer vallen.

Hinder naar omgeving.

I.v.m. mogelijke hinder door rookgassen via ventilatie- en/of luchttoevoeropeningen dient voldoende afstand te worden gehouden tot luchttoevoer voorzieningen. Het rookkanaal dient geplaatst te worden volgens alle voorschriften van het Bouwbesluit die hierop betrekking hebben. Deze dienen strikt opgevolgd te worden. Voor verder informatie, raadpleeg de installatie-instructie of uw dealer.

Certificaat

Maattekening

Documentatie