Spelregels - Cheeppo

Wat zijn de regels voor het aanbieden van sigaretten en tabak?

Het is niet toegestaan op Cheeppo tabaksproducten aan te bieden of te vragen. Onder tabaksproducten worden onder meer sigaretten, sigaren en pruimtabak verstaan. Een uitzondering geldt voor tabak als verzamelobject dat niet (meer) verkrijgbaar is bij een kleinhandel en niet geschikt of bedoeld is voor consumptie.
De Voedsel en Waren Autoriteit houdt toezicht op de handhaving van de Tabakswet. Elektronische sigaretten zoals de supersmoker zijn ook niet toegestaan.
Hoe weet ik wat ik op Cheeppo mag verkopen ?

Wanneer u niet weet of u een bepaald product of dienst mag aanbieden kunt u kijken of uw product in de onderstaande lijst voorkomt.

In deze lijst staan voorbeelden van producten en diensten die wettelijk verboden zijn en/of niet conform de voorwaarden van Cheeppo zijn en dus niet verhandeld mogen worden, bijvoorbeeld het aanbieden van drugs of medicijnen.

Lijst verboden en verdachte producten en diensten:

 • – Aandelen, effecten en andere waardepapieren
 • – Aanstootgevend materiaal
 • – Alcohol
 • – Beschermde dieren, producten van dieren en planten
 • – Cultureel erfgoed
 • – Defecte en/of teruggehaalde objecten
 • – Dieren
 • – Drugs
 • – Eigendom van de overheid
 • – Elektronische apparatuur
 • – Explosieve objecten, gevaarlijke stoffen en andere schadelijke materialen
 • – Financiële producten en diensten (sparen, lenen, beleggen en verzekeren)
 • – Frontjes van autoradio’s en/of navigatiesystemen
 • – Geneesmiddelen
 • – Gestolen waar
 • – Illegale objecten en activiteiten
 • – Kans- en piramidespelen
 • – Legitimatiebewijzen en licenties van de overheid
 • – Levensmiddelen
 • – Medische hulpmiddelen
 • – Mensen, lichaamsdelen – en stoffen
 • – Mod-chips, spelconsoles en spelsoftware
 • – Objecten die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen
 • – Pornografische en erotische inhoud
 • – Software
 • – Tabak
 • – Tickets en overeenkomsten
 • – Valse valuta en postzegels
 • – Verzendlijsten en persoonlijke gegevens
 • – Virtual games
 • – Wapens, messen en daaraan gerelateerde objecten

Let op! Deze lijst geeft slechts richtlijnen en is niet uitputtend. Als verkoper op Cheeppo bent u zelf verantwoordelijk om na te gaan of het aanbod en de (ver)koop van bepaalde objecten en diensten wettelijk is toegestaan. Als u twijfelt de toelaatbaarheid van het verhandelen van bepaalde objecten en diensten, neemt u dan contact op met een gezaghebbende of rechthebbende. Ook kunt u juridisch advies inwinnen bij een rechtswinkel bij u in de buurt.

 

Wat zijn de regels voor het aanbieden van producten die NIET compleet zijn?

Het is bijvoorbeeld, niet toegestaan om op Cheeppo (afneembare) frontjes van autoradio’s , navigatiesystemen aan te bieden. Andersom zijn autoradio’s en navigatiesystemen waarvan de frontjes ontbreken ook niet toegestaan. Aangezien de herkomst van dergelijke objecten vaak lastig te achterhalen is.Het is van belang dat de producten die u verkoop kompleet worden verkocht.

 

Wat moet ik doen in het geval van gestolen goederen?

Stelers en helers gebruiken tegenwoordig ook internet om gestolen producten (door) te verkopen, vaak voor (onrealistisch) lage prijzen. Het is echter niet toegestaan om gestolen of geheelde producten op Cheeppo te (ver)kopen.Cheeppo is een open site,iedereen heeft toegang tot de site zo is het niet ondenkelijk dat  ook de Politie  Cheepo kan raadpleegen.

Mocht u een gestolen product op de website zien staan, zorg er voor dat uit alle details verzameld(product nr, serie nrs, bon) en meld dit bij de Politie en bij ons.

 

Wat zijn de regels voor het aanbieden van wapens, messen en gerelateerde objecten?

Het verkopen/kopen allen soorten van wapen is niet toegestaan op Cheeppo De wettelijke regels ten aanzien van wapens, messen en daaraan gerelateerde objecten, zijn te vinden in de Wet Wapens en Munitie wet- en regelgeving.

Ook het aanbieden van munitie, patronen of onderdelen daarvan op Cheeppo is verboden. Enkele voorbeelden: Losse flodders, (gebruikte) slaghoedjes, kruit en de eigenlijke kogel (ook wel punt genoemd), geweerkolf, slagpen, dummies etc. Een uitzondering wordt gemaakt voor gebruikte lege hulzen, wanneer dit duidelijk in de advertentie staat vermeld.

Voorbeelden van objecten die Niet zijn toegestaan:

 • – (Automatische) vuurwapens
 • – Handgranaten
 • – Stunguns
 • – Magazijnen
 • – Voorwerpen met giftige, weerloosmakende of traanverwekkende stoffen
 • – Pistolen, revolvers en geweren (hagelgeweren, kogelgeweren)
 • – Alarm- en startpistolen en -revolvers
 • – Speelgoedwapens en nepwapens die zo sterk op echte wapens lijken dat ze voor bedreiging kunnen worden gebruikt (zoals een aansteker in de vorm van een pistool of handgranaat)
 • – Boksbeugels, wurgstokken, werpsterren, vilmessen, geluiddempers
 • – Katapulten
 • – Pijlen met snijdende delen waarmee ernstig letsel kan worden toegebracht
 • – Zelfverdedigingswapens (zoals pepperspray en traangas)
 • – Dummy-launcher (voor het trainen voor honden)
 • – Paintball wapens
 • – Airsoft-guns
 • – Luchtdrukgeweer (luchtbuks)
 • – Kruisbogen

De enige uitzondering op deze regel geldt voor onklaar gemaakte antieke sierwapens die zijn vervaardigd voor 1 januari 1870. In dit geval dient expliciet in de advertentie te worden vermeld dat het een object van voor 1870 betreft en onklaar gemaakt is.
Messen die niet zijn toegestaan:

 • – Werpmessen
 • – Stiletto’s, valmessen en vlindermessen
 • – (Opvouwbare) messen waarvan het lemmet meer dan een snijkant heeft
 • – Disco mes, hidden knife (kunststof mes dat niet detecteerbaar is)
 • – Messen die lijken op een ander voorwerp dan een wapen, zoals creditcard messen

Wat is het beleid op Cheeppo ten aanzien van explosieve objecten, gevaarlijke stoffen en andere schadelijke materialen?

Het is niet toegestaan om op Cheeppo explosieve objecten, gevaarlijke stoffen en andere materialen die de gezondheid, veiligheid en/of het milieu schaden aan te bieden of te vragen.

De verkoop van schadelijke of gevaarlijke goederen (zoals explosieven, radioactieve materialen, ontvlambare gassen, vloeistoffen en vaste stoffen, giftige stoffen) is strikt geregeld, ondermeer met betrekking tot het transport.
Wat verstaan we onder aanstootgevend materiaal?

Advertenties die beledigend, discriminerend, haatzaaiend, gewelddadig of offensief materiaal bevatten of propageren zijn niet toegestaan. Ook agressieve en racistische uitlatingen, het aanzetten tot rellen, terroristische propaganda en politieke uitlatingen zijn niet toegestaan.
Onder aanstootgevend materiaal kunnen ook advertenties met betrekking tot natuurrampen of menselijke tragedies vallen. Uitzondering zijn advertenties die aantoonbare sociale, artistieke of historische waarde hebben.

Mochten wij van Cheeppo een advertentie vinden die overeenkomt met een van de boven genomende punten, behouden wij het recht on deze advertise te verwijderen.

 • – Aanstootgevend materiaal wordt aangeboden of gevraagd, grafisch wordt weergegeven en/of wordt gepropageerd.
 • – De inhoud van de advertentie door Cheeppo als ongeschikt of ongepast wordt gevonden.

 

Voorbeelden van objecten die niet zijn toegestaan:

 • – Objecten die symbolen dragen van de nazi’s, zoals het hakenkruis (swastika), de SS runen en het SS doodshoofd of van de Ku Klux Klan (KKK). Dit is inclusief originele of replica Duitse memorabilia uit de Tweede Wereldoorlog waarop dergelijke symbolen aanwezig zijn.
 • – Het Nazi-boek Mein Kampf en het NSB boek ‘Volk en vaderland’.

 

Voorbeelden van objecten die wel zijn toegestaan:

 • – Memorabilia van de Tweede Wereldoorlog die niet zijn voorzien van merktekens van de nazi’s of de SS.
 • – Originele Duitse postzegels en munten uit de Tweede Wereldoorlog, ongeacht het feit of er merktekens op te zien zijn.
 • – Historische boeken en films over de Tweede Wereldoorlog of over nazi-Duitsland, ongeacht het feit of er merktekens op te zien zijn.

 

Wie is verantwoordelijk voor de conditie van aangeboden producten?

Cheeppo streeft ernaar kopers en verkopers in staat te stellen veilig en prettig met elkaar te handelen.

Daarom is het belangrijk dat de aangeboden producten op zich ook daadwerkelijk in de staat bevinden zoals omschreven in de advertentie.

Zoals vermeld in onze voorwaarden zijn kopers en verkopers zelf verantwoordelijk voor de controle van de conditie, werking, veiligheid en rechtmatigheid van de goederen die worden aangeboden en verhandeld.

Zorg dat de volgende punt overeen komen met het product:

 • – het veilig en volledig functioneren van goederen grondig te controleren, zowel voor de aankoop als bij ingebruikneming, en waar mogelijk advies vragen aan een expert.
 • – om voorafgaand de aankoop zoveel mogelijk informatie in te winnen over de staat waarin een artikel zich dient te bevinden.
 • – gebruik te maken van handleidingen en instructieboekjes.
 • – waar mogelijk in persoon te handelen zodat u precies weet met wie u zaken doet en wat u koopt.

 

Is het product wat ik aanbied well legaal ?

Cheepo is een plek waar u velig en vertrouwd kan (ver)kopen. De koop- en verkooptransacties en de afhandeling hiervan vinden buiten de site om plaats via direct contact tussen de koper en verkoper. CCheeppo  bezit de goederen die worden aangeboden dan ook niet zelf. Ook kunnen wij de kwaliteit, legaliteit en juistheid van de aanbiedingen niet controleren.

De (ver)koop van goederen en diensten via Cheeppo is in beginsel toegestaan mits de handel hierin niet is verboden door (inter)nationale wet- en regelgeving. Daarnaast mogen advertenties niet in strijd zijn met onze eigen spelregels. Het is de verantwoordelijkheid van de verkoper om te controleren of een product en/of dienst aangeboden mag worden. Ook is het de verantwoordelijkheid van de koper om te zorgen dat deze zich aan de regels houdt door bijvoorbeeld geen namaak of gestolen waar te kopen.

Uiteraard dient u altijd zelf te controleren of u het object mag (ver)kopen. Als gebruiker bent u uiteindelijk zelf verantwoordelijk om na te gaan of het aanbod, de verkoop en de koop van bepaalde goederen of diensten wettelijk is toegestaan.

 

Wat zijn de regels voor het aanbieden van ivoor en producten waar ivoor in is verwerkt?

Het is niet toegestaan om ivoor of producten van ivoor aan te bieden, tenzij deze zijn gemaakt voor 1 juni 1947 (deze worden als antiek beschouwd). De verkoper dient in dat geval expliciet in de advertentie te vermelden dat het een product van voor 1947 betreft dan wel in het bezit te zijn van de relevante CITES-certificaten. Onbewerkt ivoor (zoals glad ivoren slagtanden en hoorn van een neushoorn) is geheel niet toegestaan.
Wilt u weten of u een vergunning of certificaat nodig heeft, neem dan contact op met het CITES-bureau: cites@minlnv.nl.

 

Wat zijn de regels voor het aanbieden van beschermde dieren en producten van dieren en planten?

Het is niet toegestaan om op Cheeppo beschermde (in- en uitheemse) diersoorten en producten van beschermde dieren of plantensoorten aan te bieden of te vragen. Het is ook niet toegestaan om  diersoorten aan te bieden of te vragen waarvan het wettelijke verboden is deze dieren te houden of hierin te handelen.

U kunt zich laten informeren over dieren en planten (en producten daarvan) die worden be-schermd door nationale en internationale regelgeving bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, telefoonnummer 088-042 42 42 (lokaal tarief). Veel informatie is ook online beschikbaar op de website van de Rijksdienst.
Ivoor

Het is niet toegestaan om ivoor of producten van ivoor aan te bieden, tenzij deze zijn gemaakt voor 1 juni 1947 (deze worden als antiek beschouwd). De verkoper dient in dat geval expliciet in de advertentie te vermelden dat het een product van voor 1947 betreft dan wel in het bezit te zijn van de relevante CITES-certificaten. Onbewerkt ivoor (zoals glad ivoren slagtanden en hoorn van een neushoorn) is geheel niet toegestaan.


Wet- en regelgeving

De handel in en het bezit van beschermde dieren, dierproducten en planten is aan strikte regels gebonden. In Nederland zijn deze regels onder meer opgenomen in de Flora- en Faunawet. In deze wet zijn de EU richtlijnen voor de bescherming van soorten opgenomen (Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn) en het internationale CITES-verdrag voor de handel in bedreigde diersoorten (Convention on International Trade in Endangered Species). Daarnaast volgen verschillende regels uit de EU verordening inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer  Lees hier meer over de (ver)koop van exotische dieren en dierproducten.

Voorbeelden van beschermde dieren en dierproducten die niet zijn toegestaan (mede gebaseerd op CITES-lijsten van beschermde diersoorten):

 • – Afrikaanse of Aziatische olifanten, inclusief ivoor, huid en haar
 • – Grotere aapsoorten (zoals orang oetangs en chimpansees) en sommige andere aap-achtige (zoals gibbons en lemurs)
 • – Meeste beersoorten (zoals grote panda’s en zwarte beren)
 • – Sommige exotische vogels (zoals veel typen Zuid Amerikaanse parkieten, adelaars en valken), inclusief opgezette (roof)vogels
 • – Kaviaar van gewone of kortneus steur
 • – Neushoorns, inclusief ivoor
 • – Sommige reptielsoorten (zoals krokodillen)
 • – Sommige schildpad soorten (zoals de groene schildpad), inclusief hun schilden
 • – Tijgers, luipaarden, panters, Aziatische leeuwen, Eurasian en Iberische lynx, inclusief de producten die van hun huid, tanden, botten of vlees zijn gemaakt
 • – Walvissen, dolfijnen en bruinvissen, inclusief bot en ivoorwerk

Meer informatie?
Wilt u weten of u een vergunning of certificaat nodig heeft, neem dan contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, zie voor contactgegevens. Vergeet niet in uw correspondentie de Latijnse naam van het dier of de plant te vermelden.
Verbod handel in bepaalde dieren

Per 1 januari 2013 is de Wet Dieren (gedeeltelijk) in werking getreden. Op grond van deze wet kunnen onder meer regels worden gesteld met betrekking tot de verkoop, het ter verkoop aanbieden, het kopen, het verhuren, het afleveren en het in de handel brengen van dieren. Op Cheeppo is het niet toegestaan dieren aan te bieden of te vragen waarvoor een handelsverbod geldt.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker deze regels na te leven. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Cheeppo behoud het recht on advertenties met een van de boven genomde goederen te verwijderen.

In Nederland zijn de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de politie, de douane en de Koninklijke Marechaussee belast met toezicht en opsporing. Meer informatie vindt u op de volgende websites:

 • – Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • – CITES.org
 • – Wildlife trade in the EU
 • – Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • – Douane
 • – Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming

 

Wat zijn objecten die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen?

Op Cheep is het is niet toegestaan om objecten of diensten aan te bieden die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen, zoals auteursrechten, handelsmerken, domeinnamen en portretrechten.

Voorbeelden van aanbiedingen die niet zijn toegestaan:

 • – Namaakartikelen en replica’s (bijvoorbeeld namaak merkkleding).
 • – Producten elektronisch versturen via internet zonder licentie van de eigenaar van de auteursrechten (softwarepiraterij).
 • – Software en spelcomputers waarvoor men geen verkooplicentie heeft.
 • – Niet toegestane kopieën van CD’s, DVD’s of Video’s (waaronder bootlegs en muziek).
 • – Foto’s van derden.

Voorbeelden van aanbiedingen die wel zijn toegestaan:

 • – Authentieke merkkleding.
 • – Reproducties mits de auteur langer dan 70 jaar geleden is overleden.

Wat zijn de regels voor het aanbieden van alcohol?

Op Cheeppo is het is niet toegestaan om sterke drank (15% alcohol of meer) aan te bieden of te vragen.

Het verkopen op Cheeppo van zwakalcoholhoudende dranken tot 15% alcohol (zoals wijn en bier) en miniatuurflesjes met een inhoud van maximaal 10 cc is wel toegestaan.

Graag maken wij u erop attent dat het verboden is om alcoholische dranken te verstrekken aan personen onder de 18 jaar. Het is de verantwoordelijkheid van de verkoper om dit te controleren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs.

 

De belangrijkste nationale wetgeving met betrekking tot de verkoop van alcoholische dranken is opgenomen in de Drank- en Horecawet.